ภาพกิจกรรม

วันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสุรินทร์


วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พยาบาลดีเด่น โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสระโบราณ โรงพยาบาลสุรินทร์ การจัดงานวันพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะพระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล,เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่เยี่ยงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฎิบัติเสมอมา และเพื่อเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพดีถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!