ภาพกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๔ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี ชั้น ๙ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน มอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ
และนำเสนอผลการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๙ ร่วมต้อนรับ

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!