ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบูรณาการ อสม. จิตอาสา 4.0 จังหวัดสุรินทร์

    2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบูรณาการ อสม. จิตอาสา 4.0 จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 โดยนายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ดร.สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. อำเภอปราสาท อำเภอรัตนบุรี จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีจิตอาสา ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล SMART อสม

    Related Projects

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!