ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์

    การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562

    นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 และ แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และได้มีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานโรงพยาบาลลำดวน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน , โรงพยาบาลสังขะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกาด อำเภอสังขะ โดยมีนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ

     

    Related Projects

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!