ภาพกิจกรรม

รับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 65

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 และ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดย นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นพ.สสจ.สุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวต้อนรับคณะ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • ผลการดำเนินงานสาธารณสุขในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ตามประเด็นการตรวจราการ และ Big Rock (5+2)
  นำเสนอโดย นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
 • ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสุรินทร์
  นำเสนอโดย แพทย์หญิงผการัตน์ แสงกล้า
  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์
 • ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลปราสาท
  นำเสนอโดย แพทย์หญิงสิรินันท์ คงสัตยกุล
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท
 • ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลศีขรภูมิ
  นำเสนอโดย นายแพทย์บัลลังภ์ ปรึกษาดี
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!