ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

การตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 9 โดยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 โดยมีนายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!