ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

    คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     

    Related Projects

    This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!