ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2562) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Plus ปี 2562 กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ นำหลัก 5ส ไปปฎิบัติอย่างจริงจังเสมือนเป็นภารกิจประจำ และเพื่อพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง

Related Projects

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!