ทำเนียบผู้บริหาร

นายภูวเดช สุระโคตร

นายภูวเดช สุระโคตร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

นายยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายอภิสรรค์ บุญประดับ

นายอภิสรรค์ บุญประดับ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายศุภรัฐ พูนกล้า

นายศุภรัฐ พูนกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง

นายสุรศักดิ์ เหมาะทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)

“รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม”

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!