ไฟล์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

สสอ.เมืองสุรินทร์ ดาวน์โหลด
สสอ.ชุมพลบุรี ดาวน์โหลด
สสอ.ท่าตูม ดาวน์โหลด
สสอ.จอมพระ ดาวน์โหลด
สสอ.ปราสาท ดาวน์โหลด
สสอ.กาบเชิง ดาวน์โหลด
สสอ.รัตนบุรี ดาวน์โหลด
สสอ.สนม ดาวน์โหลด
สสอ.ศีขรภูมิ ดาวน์โหลด
สสอ.สังขะ ดาวน์โหลด
สสอ.ลำดวน ดาวน์โหลด
สสอ.สำโรงทาบ ดาวน์โหลด
สสอ.บัวเชด ดาวน์โหลด
สสอ.พนมดงรัก ดาวน์โหลด
สสอ.เขวาสินรินทร์ ดาวน์โหลด
สสอ.ศรีณรงค์ ดาวน์โหลด
สสอ.โนนนารายณ์ ดาวน์โหลด