ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ได้รับการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สุรินทร์