ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 29 ตำแหน่ง 73 อัตรา