รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิ.ย. 2565 ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารศรีไผท ชั้น 2 สสจ.สุรินทร์ โดยโหลดใบสมัครจากประกาศ