ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในวันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมกันเกรา สสจ.สุรินทร์