ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรมารายงานตัว วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สุรินทร์