รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 – 7 เม.ย.2565