รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ.2565 ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนยื่นใบสมัคร เพื่อความรวดเร็วและลดความแออัดระหว่างรอ