ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2565 ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.สุรินทร์ ในวันและเวลาราชการ