กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน 4 ธ.ค.2564)