ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (พิมพ์พรรณ,เมธาพันธ์)