การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รอบที่1)