ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการประกวดคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดสุรินทร์ ปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน อย่างเหมาะสม มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 สายงาน 14 กลุ่มตำแหน่ง (สายงานบริหาร 5 กลุ่มตำแหน่ง และสายวิชาชีพ/อื่นๆ 9 กลุ่มตำแหน่ง) และรับมอบโล่ในเดือนกันยายน 2563 โดยขอให้ส่งใบสมัครฯ หรือแบบฟอร์มเสนอชื่อฯ พร้อมเอกสารประวัติและผลงาน แบบ 1 และแบบประเมิน แบบ 2 ได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และส่ง File แบบประวัติและผลงาน (แบบ 1) ที่ Email: sakaow77@hotmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *